Lidgelden

Lidgeld 2024-2025

Het lidgeld is geldig voor een seizoen, dat loopt van 1 augustus tot 31 mei van het jaar daarop.

- Jeugdspelers (geboortejaar 2005 en later) betalen 100 euro voor een volledig seizoen, dat loopt tot eind mei 2025. Dit tarief geldt ook voor de jeugdspelers, die deelnemen aan de competitie.

- Voor volwassen recreanten (= geboortejaar 2004 en vroeger) wordt 90 euro aangerekend.

- Volwassen competitiespelers kunnen lid worden voor een bedrag van 120 euro.

Dit lidgeld dient te worden vereffend op bankrekening BE85 9730 6509 3906 van TTC Oostkamp vzw onder vermelding van "lidgeld 2024-2025 & de naam van de speler". De inschrijving is slechts definitief na betaling van het lidgeld.

Kortingen 

- houders van een European Disability Card (EDC) of mits voorlegging van een attest van het OCMW: extra korting 15 euro

- vanaf het tweede kind uit een zelfde gezin: extra korting van 10 euro. 

- jaarlijks geldt ook een voorinschrijving: wie betaalt voor 1 juli krijgt een korting van 5 euro op de hierboven vermelde bedragen.

Verhoging

Hernieuwingen van het lidmaatschap dienen te gebeuren voor 1 september van het nieuwe seizoen. Daarna wordt een lid beschouwd als geschrapt. Voor wie daarna nog effectief wenst aan te sluiten wordt een verhoging van 5 euro aangerekend.