Gedragsregels

Ethisch Verantwoord Sporten 

We zorgen ervoor dat alle leden zich goed in hun vel voelen. Onze club sluit zich aan bij de gedragscode ethisch verantwoord sporten van de Vlaamse Tafeltennisliga. Wij ondertekenden het fairplay-charter en hebben binnen de club een aanspreekpunt integriteit.

Privacy-gegevens

Onze club hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Jullie vinden hierover meer in onze privacy-verklaring.